Úradná tabuľa obce | Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru