Úradná tabuľa obce | Oznam - predĺženie lehoty podávania písomných pripomienok k Návrhu územného plánu obce