Úradná tabuľa obce | Upozornenie - odpad

Upozornenie!

Žiadame občanov, aby do kontajnerov pre plasty nevyhadzovali polystyrén, motorové oleje..., čím poškodzujú a znehodnocujú uvedné kontajnery a takýto odpad tam nepatrí !

starostka obce