Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Pozvánka - zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
  2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 6.6. 2018, 25.7.2018 a 13.9.2018.
  3. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018.
  4. Čerpanie a stav rezervného fondu.
  5. Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremene – vysporiadanie miestnej komunikácie.
  6. Uznesenie z rokovania združenia Mikroregiónu z 2.10.2018
  7. Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                          starostka obce