Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

            Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.

2.   Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na projekt 

       spoznajme spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo – schválenie uznesenia.

      3.   Michalské hody 2018.

      4.   Rôzne.

                                                                                                         Ing. Ľubica Ďuricová

                                                                   starostka obce