Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa obce | Pozvánka - obecné zastupiteľstvo

P o z v á n k a

Pozývam Vás na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.7.2018 o 17.00 hod. v miestnosti zasadačky obecného úradu.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice, zapisovateľky.
2. Rekonštrukcia vodovodu v rámci stavby SKV Belá – schválenie dodatku k zmluve č.116/2003 zo dňa 16.12.2003.
3. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.
4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018.
6. Rôzne.

    Ing. Ľubica Ďuricová  
   starostka obce