Úradná tabuľa obce | Zákaz sypania odpadu pri družstve

Upozorňujeme občanov na zákaz sypania odpadu zo záhrad do hnojových jám pri družstve Dolná Tižina!!!