Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uloženej zásielke

Oznámenie o uloženej zásielke .

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Erik Vandžura, bytom obec Dolná Tižina.

 Zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách obecného úradu do 2.4.2018. Dátum vyvesenia: 16.3.2018

Ing. Ľubica Ďuricová

starostka obce