Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie - rekonštrukcia vodovodu