Úradná tabuľa obce | Oznam o termíne a podmienkach prijatia do MŠ