Úradná tabuľa obce | Uznesenie OZ č. 124/2017 zo dňa 15.11.2017 Poplatky na rok 2018