Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie - odstránenie stavby Jakub Vraňan