Úradná tabuľa obce | Upovedomenie o obsahu podaného odvolania - Ing. Kundrík Miroslav