Úradná tabuľa obce | Stavebné povolenie - Mgr. Margaréta Maťková