Úradná tabuľa obce | Oznam - zvýšené nebezpečenstvo požiaru