Úradná tabuľa obce | Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov