Úradná tabuľa obce | Dodatok č.1/2016 k VZN č.1/2012