Úradná tabuľa obce | Návrh uznesenia OZ zo dňa 23.11.2016