Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie Rudolf Sedúch a Renáta Sedúchová