Úradná tabuľa obce | Informácia-Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - Zimná údržba

Na našej webovej stránke v časti Profil verejného obstarávateľa / Dokumenty na stiahnutie / je zverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:"Zimná údržba miestnych komunikácií v k.ú. Dolná Tižina počas zimných mesiacov."