Úradná tabuľa obce | Verejná vyhláška - Rudolf Sedúch a Renáta Sedúchová