Úradná tabuľa obce | Oznámenie o strategickom dokumente ŽK - Zmena a doplnok č.1

Do tohto Oznámenia môžete nahliadnuť aj na našej web stránke v časti Dokumenty na stahnutie - Ostatné