Úradná tabuľa obce | Doručenie výzvy a oznámenia verejnou vyhláškou