Úradná tabuľa obce | Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023