Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí kolaudačného konania - 11208 Dolná Tižina - Za Hlbokým - predĺženie NNK