Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí kolaudačného konania - P. Barošinec - Verejná vyhláška