Úradná tabuľa obce | Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – oznámenie o predĺžení lehoty verejného prerokovania, žiadosť o vydanie stanovísk