Úradná tabuľa obce | Vyhlásenie času zvýšeného vzniku požiarov