Úradná tabuľa obce | Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - zapisovateľka

V zmysle § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menujem zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov  samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022

Meno a priezvisko: Marta Lacková - pracovníčka OÚ

Dolná Tižina č. 333, tel.:041/5995080,  mobil: 0911/354 466

email:obec@obecdolnatizina.sk