Úradná tabuľa obce | Verejná vyhláška - Oznámenie začatie územného konania - Ľ.Bajaníková, D.Tavač