Úradná tabuľa obce | Oznam o termíne a mieste verejného prerokovania - PHSR ŽSK 2021+