Úradná tabuľa obce | OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PODKLADOV PRE VYDANIE ROZHODNUTIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY - Pavol Maťko