Úradná tabuľa obce | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov