Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí stavebného konania - Eva Cigániková, Ján Červenčík