Úradná tabuľa obce | Oznam - Materská škola

Vážení spoluobčania, 

z dôvodu prerušenie elektrickej energie a prácach na trafostanici pri MŠ, bude  Materská škola od 20.4.2022 do 27.4.2022 zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová