Úradná tabuľa obce | Oznam obce

Vážení spoluobčania.

Obec Dolná Tižina upozorňuje, že fyzickým osobám sa podľa §14, odst.2, písm. a,b,c - Zák. č. 314/2001 o ochrane prírody a krajiny zakazuje najmä:

- vypaľovať porasty kríkov a bylín a stromov

- fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,

- spaľovať horľavé látky na pozemkoch.

Ďakujeme za porozumenie.