Úradná tabuľa obce | Územné rozhodnutie - Verejná vyhláška - Eva Cigániková, Ján Červenčík