Úradná tabuľa obce | Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolná Tižina č.1/2022 - návrh