Úradná tabuľa obce | Oznam MŠ

                                                                                                   OZNAM

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

v triede Usilovné včielky

je nariadené karanténne opatrenie od

17.02.2022 do 21.02.2022.

Nástup do MŠ Usilovné včielky: 22.02.2022

Nástup do MŠ Usilovní mravčekovia: 21.02.2022