Úradná tabuľa obce | Žiadosť o stanovisko - Doplnok č.2 - ÚPN - O Belá