Úradná tabuľa obce | Oznam - Materská škola

                                                                                    OZNAM - Riaditeľka Materskej školy

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

v triede Usilovné včielky

je nariadené karanténne opatrenie od

14.01.2022 do 23.01.2022.

Nástup do MŠ : 24.01.2022