Úradná tabuľa obce | Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: Peter Kyška, bytom obec Dolná Tižina.

Zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách obecného úradu do 27.1.2022 - dátum zvesenia.

Dátum vyvesenia: 12.1.2022

Ing. Ľubica Ďuricová - starostka obce