Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie - predĺženie platnosti ÚR - Stavebné úpravy križovatky