Úradná tabuľa obce | Kolaudačné rozhodnutie - 11060 Dolná Tižina - Na Lány - rozšírenie NN rozvodu