Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Na Lány - rozšírenie NN rozvodu