Úradná tabuľa obce | Oznámenie - Začatie územného konania - Miroslav Macho