Úradná tabuľa obce | Stavebné povolenie - Pavol Barošinec