Úradná tabuľa obce | Testovanie v našej ZŠ Dolná Tižina 1.5.2021

Riaditeľstvo Základnej školy Dolná Tižina oznamuje, že v spolupráci so zriaďovateľom školy zabezpečuje opätovne v základnej škole, dňa 1. mája 2021 od 8. 00 hod.( v sobotu) testovanie občanov obce Dolná Tižina, ktorí potrebujú test do práce.

Testovanie bude realizované v budove školskej jedálne podľa harmonogramu zverejneného na webovej stránke školy. 

Posledný odber bude o 15:00 hod.