Úradná tabuľa obce | Oznam Základná škola, Materská škola

Vážení rodičia žiakov MŠ a ZŠ, oznamujeme Vám, že z dôvodu preventívnych protiepidemiologických opatrení a prevádzkovo-organizačných dôvodov, so súhlasom zriaďovateľa školy  bude v období 6.04. - 9.04. 2021 prerušená prevádzka materskej školy, školskej jedálneškolského klubu detí. Žiaci prvého stupňa budú v tomto období vzdelávaní dištančnou formou.

Opätovné testovanie zákonných zástupcov detí a žiakov bude v sobotu 10.04.2021 v priestoroch základnej školy.