Úradná tabuľa obce | Rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením - 11208-Dolná Tižina-Za Hlbokým-predĺženie NN siete